Ιστορικό

Το 3ο Λύκειο Ρεθύμνου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης απέναντι στην Εκκλησία των Τεσσάρων Μαρτύρων. Το κτηριακό συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα κατασκευάστηκε σε διαφορετικές περιόδους.

Το πρώτο κτήριο θεμελιώθηκε το 1923 ή 1924 και εγκαινιάστηκε το 1927. Αρχικά το κτήριο αποτελείτο μόνο από το ισόγειο και διέθετε 8 δωμάτια, 5 αίθουσες διδασκαλίας και 3 γραφεία. Στην ίδρυση του Σχολείου πρωτ&µn;στάτησε ο Επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Τιμόθεος Βενέρης.

Στο κτήριο αυτό λειτούργησε αρχικά τετρατάξιο Παρθεναγωγείο. Αυτός ο θεσμός διατηρήθηκε μέχρι το 1934.

Από το σχολικό έτος 1934-1935 θεσπίστηκε το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων. Τότε φαίνεται ότι έγινε η προσθήκη του πρώτου ορόφου και το κτήριο πήρε τη μορφή του νεοκλασικού που βλέπουμε σήμερα.

Στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και της κατοχής λειτούργησε ως μεικτό σχολείο λόγω της επίταξης του Γυμνασίου Αρρένων. Από την απελευθέρωση μέχρι το 1948 απειλήθηκε με κατάργηση.

Από το 1948 μέχρι το 1958 ονομαζόταν «οκτατάξιο» επειδή οι μαθήτριες μπορούσαν να φοιτήσουν σε αυτό μετά τη Δ΄ Δημοτικού.

Το 1960-61 κατασκευάστηκε η δυτική τριώροφη πτέρυγα όπου στεγάζεται σήμερα το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου. Αυτή η πτέρυγα επεκτάθηκε το 1968-1970 ενώ το 1995 έγινε ακόμα μία  προέκταση στη νότια πλευρά της αυλής.

Το 1965, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Παπανδρέου, το εξατάξιο Γυμνάσιο διχοτομήθηκε σε τριετές Γυμνάσιο και Τριετές Λύκειο. Αυτή η διαίρεση καταργήθηκε το 1967 από τη Χούντα.

Το 1975 το Γυμνάσιο Θηλέων διχοτομήθηκε σε Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων που κατέλαβε το παλιό κτίριο και Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων που εγκαταστάθηκε στη νέα πτέρυγα.

Από το 1976 τα δυο εξατάξια Σχολεία διαιρέθηκαν σε τριετή Γυμνάσια και τριετή Λύκεια.

Από το 1979 αυτά τα Σχολεία μετατράπηκαν σε μεικτά και άλλαξαν όνομα. Το 1ο Λύκειο μετονομάστηκε σε 3ο Λύκειο και το 2ο Λύκειο σε 4ο Λύκειο. Στο παλιό κτήριο στεγάστηκε το 3ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο ενώ στη δυτική πτέρυγα το 4ο Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο. Το 1986, με την εισαγωγή του θεσμού των πολυκλαδικών Λυκείων, το 4ο Λύκειο καταργήθηκε (23-09-1986). Το 4ο Γυμνάσιο εξακολούθησε να στεγάζεται στο συγκρότημα μέχρι το 1991, οπότε μεταφέρθηκε σε νέο κτήριο στα Περιβόλια. Έκτ&µn;τε στο παλιό κτήριο στεγάζεται το 3ο Λύκειο και στη δυτική πτέρυγα το 3ο Γυμνάσιο.

 

Το σχολικό συγκρότημα της Κουντουριώτη 1

 

Οι επιγραφές που μνημονεύουν την ίδρυση του Σχολείου
 

Το Σχολείο τη δεκαετία του 1950. Σε πρώτο πλάνο ο παλιός ναός των Τεσσάρων Μαρτύρων.

 

Το Σχολείο από την οδό Κουντουριώτη

 

Η νότια πρόσοψη του Σχολείου

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.