Διευθυντές

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

 

 

1934 Σεπτέμβριος - 1936 Σεπτέμβριος

Πολυμενάκου Μαρία

 

 

1936 Σεπτέμβριος ­- 1938 Αύγουστος

Γεωργουλάκης Εμμανουήλ

 

 

1938 Αύγουστος - 1939 Φεβρουάριος

Κολυφέτης Αλέξανδρος

 

 

1939 Φεβρουάριος - 1939 Ιούλιος

Τορβάς Ευάγγελος

 

 

1939 Σεπτέμβριος - 1940;

Κολυφέτης Αλέξανδρος

 

 

-

 

 

1942 Νοέμβριος; - 1944 Σεπτέμβριος

Βογιατζάκις Εμμανουήλ

 

 

1944 Σεπτέμβριος – 1946;

Σκορδίλης Σπυρίδων

 

 

-

-

 

 

1948 Σεπτέμβριος - 1957 Σεπτέμβριος

Κοπανάκης Νικόλαος

 

 

1957 Σεπτέμβριος - 1962 Ιανουάριος

Πλαγιανάκος Παναγιώτης

 

 

1962 Ιανουάριος - 1966 Ιούλιος

Βογιατζάκις Εμμανουήλ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

1965 Μάρτ. - 1966 Σεπ.

Παναρετάκη Βιργινία

1965 Μάρτ. - 1966 Δεκ.

Βογιατζάκις Εμμανουήλ

1966 Σεπ. – 1967 Οκτ.

Παπαδογιωργάκης Ιωάννης

1966 Δεκ. - 1967 Οκτ.

Ατζολετάκης Στέφανος

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

 

 

1967 Οκτώβριος - 1968 Ιούνιος

Ατζολετάκης Στέφανος

 

 

1968 Ιούνιος - 1969 Δεκέμβριος

Παπαδογιωργάκης Ιωάννης

 

 

1969 Δεκέμβριος - Ιούλιος 1971

Δρανδάκης Νικόλαος

 

 

1971 Σεπτέμβριος - 1975 Σεπτέμβριος

Ξεξάκης Κωνσταντίνος

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

1975 Σεπτ. – 1976 Σεπτ.

Ξεξάκης Κωνσταντίνος

1975 Σεπτ. - 1976 Σεπτ.

Αποστολάκης Εμμανουήλ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

 

1976 Σεπτ. - 1979 Σεπτ.

Βαρδάκη Αικατερίνη

1976 Σεπτ. - 1977 Σεπτ.

Καφετζής Γεώργιος

 

1977 Σεπτ. - 1979 Σεπτ.

Παδουβάς Νικόλαος

 

3ο ΛΥΚΕΙΟ (Μεικτό)

4ο ΛΥΚΕΙΟ (Μεικτό)

 

1979 Σεπτ. - 1984 Ιούλ.

Αποστολάκης Εμμανουήλ

1979 Σεπτ. - 1984 Ιούλ.

Παδουβάς Νικόλαος

 

1984 Ιούλ. - 1986 Φεβρ.

Παδουβάς Νικόλαος

1984 Ιούλ. - 1986 Σεπτ.

Βεβελάκη Μαρία

 

1986 Φεβρ. - 1986 Σεπτ.

Βιταλάκη Μαρία

 

 

3ο ΛΥΚΕΙΟ

 

 

1986 Σεπτέμβριος - 1990 Σεπτέμβριος

Φασούλης Γεώργιος

 

 

1990 Σεπτέμβριος - 1992 Σεπτέμβριος

Χαμαράκης Εμμανουήλ

 

 

1992 Σεπτέμβριος - 1995 Σεπτέμβριος

Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος

 

 

1995 Σεπτέμβριος - 2004 Σεπτέμβριος

Μοσχάκης Γεώργιος

 

 

2004 Σεπτέμβριος - 2007 Σεπτέμβριος

Δασκαλάκη Καλλιόπη

 

 

2007 Σεπτέμβριος – 2012 Σεπτέμβριος

Κατσαντώνης Γεώργιος

 

 

2012 Σεπτέμβριος -

Πετρακάκη Αναστασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.