Δεκαπενταμελές 2007-2008

 

Σχολικό έτος: 2007-2008
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  
1 Σαριδάκης Παντελής Πρόεδρος
2 Φανουργάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος
3 Φραγκιαδάκη Θεανώ Γραμματέας
4 Βαβουράκης Κωνσταντίνος  
5 Βισταγιαννάκη Χρυσούλα  
6 Βλατάκης Αριστόδημος  
7 Βογιατζή Εμμανουέλα  
8 Δερμιτζάκη Θεοδώρα  
9 Καλλιγιάνης Εμμανουήλ  
10 Καριαβασάμ Μάριος  
11 Κούτελας Γρηγόριος  
12 Παρασύρης Ιωάννης  
13 Σαρχώσης-Ζγουλέτας Γεώργιος  
14 Χαρκιανάκη Μαρία  
15 Ψαραδέλης Γεώργιος  
Αναπληρωματικά μέλη
1 Γεωργαλής Γεώργιος  
2 Γρυλλάκη Παγώνα  
3 Πίσσας Θεώδωρος  
4 Τουρλίδας Βασίλειος  
5 Φουσταλιεράκης Γεώργιος  

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.