Εξεταστέα Ύλη Α΄τάξης προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2016

 

Θρησκευτικά
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Ιστορία
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
Αγγλικά
Εφαρμογές Πληροφορικής_Τμήμα_1_Παπαχριστοδούλου
Εφαρμογές Πληροφορικής_Τμήμα_2_Μεταξάκης
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Καλλιτεχνική Παιδεία : Στοιχεία Θεατρολογίας