Εξεταστέα Ύλη Β΄τάξης προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2016

 

Θρησκευτικά

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Ιστορία
Φιλοσοφία
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
Αγγλικά
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (ΠΡΣ) (Ανθρωπιστικές Σπουδές)
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) (ΠΡΣ) (Ανθρωπιστικές Σπουδές)
Μαθηματικά (ΠΡΣ) (Θετικές Σπουδές)
Φυσική (ΠΡΣ) (Θετικές Σπουδές)