Εξεταστέα Ύλη Γ΄τάξης απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2016

 

Θρησκευτικά
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Ιστορία
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Βιολογία
Αγγλικά
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Ανθρωπιστικές Σπουδές)
Ιστορία (Ανθρωπιστικές Σπουδές)
Λατινικά (Ανθρωπιστικές Σπουδές)
Λογοτεχνία (Ανθρωπιστικές Σπουδές)
Κοινωνιολογία (Ανθρωπιστικές Σπουδές)

Μαθηματικά (Θετικές Σπουδές)
Φυσική (Θετικές Σπουδές)
Χημεία (Θετικές Σπουδές)
Βιολογία (Θετικές Σπουδές)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Θετικές Σπουδές)
Μαθηματικά ( Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ( Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ιστορία ( Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ( Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Κοινωνιολογία ( Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Γαλλικά (Επιλογής Λυκείου)
Γερμανικά (Επιλογής Λυκείου)
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Επιλογής Λυκείου)

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.