Πρόγραμμα Εβδομάδας16-20 Οκτωβρίου

Νέο πρόγραμμα για την εβδομάδα  Δευτέρα  16 έως Παρασκευή 20 Οκτωβρίου

για τα τμήματα και για τους καθηγητές

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα θα ισχύσει μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα.

Προσέξτε στο πρόγραμμα της Γ Λυκείου, τη σειρά των τμημάτων προσανατολισμού. Τα μαθήματα των τμημάτων εμφανίζονται με την εξής σειρά:

Θεωρητικό 1,

Θεωρητικό 2,

Θετικό 1, 

Θετικό 2,

Οικονομικό

Θεωρητικό 3

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.