Προκήρυξη εκδρομής

 

Η Διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Τάξης του Σχολείου.

 

Διαβάστε το έγγραφο

upsilon;

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.