Πρακτικό Ανάθεσης Πολυήμερης Εκδρομής της Γ τάξης του 3ου ΓΕΛ- Μουσικού Γυμνασίου

Σήμερα, Τετάρτη 23-12-2015, και ώρα 12:00 συγκεντρώθηκε στο Γραφείο του 3ου ΓΕΛ Ρεθύμνου η επιτροπή που συγκροτήθηκε την υπ’ αριθμ. 12/22-12-2015 πράξη της Διευθύντριας του Σχολείου προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του 3ου ΓΕΛ- Μουσικού Γυμνασίου. Η επιτροπή , αφού άνοιξε όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν ως τις 11:00 ,όπως ορίζονταν στην προκήρυξη της εκδρομής,

Αποφασίζει

να αναθέσει την εκδρομή στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού Connection travel της Θεσσαλονίκης επειδή η προσφορά του κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη κι υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Η πρόεδρος της επιτροπής    Τα μέλη

 

 

 

Αναστασία Πετρακάκη

Μαρινάκη Μαρία

Πετρουλάκης Γεώργιος

Δελήμπαση Γεωργία

Κουνδουράκης Εμμανουήλ

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.