Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή στο Ηράκλειο

Η Διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής.

Συγκεκριμένα:

 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή Α΄τάξης στην Αθήνα

Η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ 14/4-3-2014 πράξη ττης Διευθύντριας του Σχολείου για την εξέταση των προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή Α΄τάξης στην Αθήνα, αφού άνοιξε τις προσφορές, αποφάσισε να αναθέσει την εκδρομή στο τουριστικό γραφείο "AGIA GALINI Travel" επειδή έκρινε ότι η προσφορά του ήταν η χαμηλότερη από όλες.

Συνημμένη η προσφορά

Πολυήμερη εκδρομή Γ΄Λυκείου

Η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ 12/20-1-2014 πράξη ττης Διευθύντριας του Σχολείου για την εξέταση των προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, αφού άνοιξε τις προσφορές, αποφάσισε να αναθέσει την εκδρομή στο τουριστικό γραφείο "AGIA GALINI Travel" επειδή έκρινε ότι η προσφορά του ήταν η χαμηλότερη από όλες.

Συνημμένη η προσφορά

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.