Μνημόνιο ενεργειών έκτακτης ανάγκης

 

Παρακαλούνται όλοι οι διδάσκοντες και οι μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν Μνημόνιο.

Οι μαθητές ας δώσουν έμφαση στις παραγράφoυς με κόκκινο χρώμα. 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Α. Ορισμός υπευθύνων Πολιτικής Άμυνας

 

Υπεύθυνος Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Σχολείου ορίζεται ο Υποδιευθυντής κ. Πετρουλάκης Γεώργιος με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή κ. Καρατζέτζο Βασίλειο.

Υπεύθυνος της ομάδας Πολιτικής Άμυνας για την παροχή Πρώτων Βοηθειών ορίζεται ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Παπαχρήστος Ιωάννης με αναπληρώτρια την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μιχούλα Αικατερίνη.

 

Β. Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που προέρχεται από σεισμούς

 

Ι. Ενέργειες προληπτικές

1. Εντοπίστηκε ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος βρίσκεται στο διάδρομο του ισογείου του κτηρίου, και ορίστηκε ότι θα κλειστεί από τον υποδιευθυντή κ. Πετρουλάκη Γεώργιο.

Επίσης, εντοπίστηκε ο γενικός διακόπτης του νερού, ο οποίος βρίσκεται στον αύλειο χώρο, και ορίστηκε ότι θα κλειστεί από τον υποδιευθυντή κ. Καρατζέτζο Βασίλειο.

2. Εξοπλίστηκε το φαρμακείο του Σχολείου με το φαρμακευτικό υλικό που προβλέπεται γιε την περίθαλψη των τραυματιών.

3. Υπάρχουν σε κατάσταση, στο γραφείο της Διευθύντριας, τόσο τα τηλέφωνα των τοπικών αρχών (πολιτικών, στρατιωτικών, πυρασφάλειας, ΕΚΑΒ) όσο και αυτά των γονέων των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου.

4. Ορίστηκε ως τόπος συγκέντρωσης των μαθητών και μαθητριών το γήπεδο του μπάσκετ, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Δημοτικού Parking.

5. Καταρτίστηκε το συνημμένο σχεδιάγραμμα εκκένωσης του κτηρίου μετά το σεισμό και ορίστηκαν ως υπεύθυνοι για την πιστή τήρησή του ο Υποδιευθυντής κ. Καρατζέτζος Βασίλειος για τις αίθουσες του ισογείου και ο Υποδιευθυντής κ. Πετρουλάκης Γεώργιος για τις αίθουσες του ορόφου.

6. Υπήρξε πρoσυνεννόηση με τους γονείς των μαθητών ότι θα παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προαναφερόμενο χώρο συγκέντρωσης.

 

ΙΙ. Ενέργειες κατά την ώρα του σεισμού.

Αν είναι ώρα διαλείμματος: όσοι μαθητές βρίσκονται στην αυλή θα παραμείνουν στο κέντρο της, μακριά από τα κτήρια του Λυκείoυ και του Γυμνασίου. Όσοι βρίσκονται στους διαδρόμους ή τις σκάλες θα μείνουν μακριά από τα παράθυρα ή τα κάγκελα της σκάλας, θα καθίσουν στο μέσο του διαδρόμου ή στα σκαλοπάτια και θα καλύψουν με το ένα χέρι το κεφάλι και με το άλλο τον αυχένα τους. Όσοι, τέλος, βρίσκονται μέσα στις αίθουσες θα μπουν κάτω από τα θρανία. 

Αν είναι ώρα μαθήματος, ο καθηγητής θα δώσει το σύνθημα «παιδιά, σεισμός». Οι μαθητές θα μπουν αμέσως κάτω από τα θρανία τους και στη συνέχεια ο καθηγητής κάτω από την έδρα. Οι μαθητές θα πρέπει να κρατούν με το χέρι το πόδι του θρανίου. Όσοι μαθητές δεν μπορέσουν να μπουν κάτω από θρανία, θα πρέπει να καθίσουν στο μέσο του δωματίου, να λυγίσουν τα γόνατα, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος τους, και να προστατεύσουν με το ένα χέρι το κεφάλι και με το άλλο τον αυχένα τους. Όσο διαρκεί ο σεισμός, ο καθηγητής διατηρεί την ψυχραιμία του και προσπαθεί να ενθαρρύνει τους μαθητές για να μην προκληθεί πανικός.

 

ΙΙΙ. Ενέργειες μετά το σεισμό.

Αμέσως μόλις σταματήσουν οι σεισμικές δονήσεις, ο Διευθυντής, οι Υποδιευθυντές και οι Καθηγητές θα φροντίσουν, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, να απομακρυνθούν οι μαθητές από τις αίθουσες χωρίς να προκληθεί πανικός.

Η εκκένωση του κτηρίου θα γίνει όπως προβλέπεται στο σχεδιάγραμμα: Όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στις βόρειες αίθουσες του ισογείου και του ορόφου θα βγουν από τη βορινή πόρτα του κτηρίου, ενώ όλοι όσοι βρίσκονται στις νότιες θα βγουν από τη δυτική. Στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν στο χώρο που αναφέρθηκε προηγουμένως, εξερχόμενοι από τη δυτική πόρτα της αυλής, η οποία θα έχει ανοίξει από τη φύλακα.

Οι υπεύθυνοι Υποδιευθυντές θα ψάξουν για τυχόν τραυματισμένους ή πανικοβλημένους μαθητές και θα φροντίσουν να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να του απομακρύνουν. Στο χώρο της συγκέντρωσης, οι διδάσκοντες θα πάρουν αμέσως απουσίες, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν απόντες, οι οποίοι θα αναζητηθούν.

Από τους υπεύθυνους που αναφέρθηκαν προηγουμένως θα διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Φυσικών επιστημών η τυχόν θραύση φιαλιδίων και διαρροή χημικών ουσιών.

Η Διευθύντρια θα επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, από κοινού με τον Διευθυντή του συστεγαζόμενου 3ου Γυμνασίου, θα φροντίσουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης ερχόμενοι σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές.

Αν δοθεί εντολή για παύση των μαθημάτων, θα ειδοποιηθούν οι γονείς των μαθητών για να τους παραλάβουν, ενώ αν διαπιστωθούν ζημιές, θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

 

Γ. Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς

 

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης εκδήλωσης πυρκαγιάς αγοράστηκε ο απαιτούμενος εξοπλισμός και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι για τη χρησιμοποίησή του.

      Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι εξής πυροσβεστήρες τους παρακάτω χώρους του Σχολείου:

α. Ένας πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως στο γραφείο της Διευθύντριας, με υπεύθυνους τον Υποδιευθυντή κ. Καρατζέτζο Βασίλειο και τον Υποδιευθυντή κ. Πετρουλάκη Γεώργιο.

β. Ένας πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως στο γραφείο των Καθηγητών που βρίσκεται δίπλα στο εργαστήριο φυσικών επιστημών, με υπεύθυνους τους Απoστολάκη Μάρκο  και Σαρχώση Κυριάκο.

γ. Ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου και ένας κόνεως τύπου ΡΑ6 στο εργαστήριο φυσικών επιστημών, με υπεύθυνους τους Γασπαράκη Εμμανουήλ και Βανταράκη Ευάγγελο.

δ. Ένας πυροσβεστήρας στο δεύτερο γραφείο καθηγητών, με υπεύθυνους τους Χαλκιαδάκη Κωνσταντίνο και Γκιούρα Νικόλαο.

ε. Ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου στο εργαστήριο πληροφορικής, με υπεύθυνους τους Μεταξάκη Εμμανουήλ και Φραγκιαδάκη Γεώργιο.

 

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.