Ανοικτή συζήτηση για την εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΡΙΣΤΕΙΑ"