Έρευνα στη σχολική τάξη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολική Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Δήμος Ρεθύμνης διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ:

 κοινωνικές διαστάσεις, τάσεις, προτάσεις, προβληματισμοί

2 Νοεμβρίου 2013 στο Ρέθυμνο, ‘Σπίτι του Πολιτισμού’

Κεντρικός στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθούν, θεωρητικά και πρακτικά, διάφορες ποσοτικές και ποιοτικές μορφές έρευνας στη σχολική και πανεπιστημιακή τάξη, και συγχρόνως ο αποτελεσματικός συνδυασμός τους. Τέλος, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός ευρύτερου θεωρητικού προβληματισμού και η διατύπωση προτάσεων για τη δυνατότητα εξασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής όλων στην ερευνητική διαδικασία, ως μια βασική δημοκρατική αρχή, αλλά και την τήρηση των αναγκαίων επιστημονικών κανόνων και περιορισμών, ως μια βασική ερευνητική και επιστημονική αρχή.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.