Προάγοντας την Ψυχική Ανθεκτικότητα Παιδιών, Εκπαιδευτικών και Γονέων


ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 
Ομιλητής 
Αναστάσιος ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ph.D. 
Σχολικός Ψυχολόγος με άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος σε ΗΠΑ & Ελλάδα 
Επίκουρος Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας, 
Υπεύθυνος Καθηγητής Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας 
ΠΣΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Ώρα 6.30΄- 9.00΄μμ. 
Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 
Αμφιθέατρο 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
6.30΄-8.00΄μμ. Ομαδική Συζήτηση & Συλλογή Δεδομένων για την 
Ψυχική Ανθεκτικότητα (Ερευνητικό) 
8.00΄- 9.00΄μμ Παρουσίαση του Θέματος, Ανάλυση & Συζήτηση

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.