Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Ο Νίκος Μαρινάκης, απόφοιτος του Σχολείου μας και νυν φοιτητής στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην Αλεξανδρούπολη, μας έστειλε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μας συστήσει τη Σχολή του.

http://www.mbg.duth.gr/index.php/2-uncategorised/62-gia-ypopsifious-foitites

Αν άλλοι απόφοιτοί μας επιθυμούν να μας μιλήσουν για τη Σχολή τους ή για την έως τώρα προσωπική εμπειρία τους, θα δημοσιεύσουμε ευχαρίστως ό,τι μας στείλουν.

Αιτήσεις πανελλαδικών 2014 - Συμπληρωματική εγκύκλιος

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται για υπογραφή, τελικά οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ):  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014.

Οι επιτυχόντες ΠΟΛΙΤΕΣ θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Αιτήσεις για πανελλαδικές 2014

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης  υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδας Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Ως προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ομάδας Β΄) και των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) έτους 2014, ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου του 2014. Η Αίτηση–Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης

Στο ΦΕΚ 172/τ.Β΄/30-01-2014 δημοσιεύτηκε  η Υπουργική Απόφαση Φ.253/10590/Β6/2014 (AΔΑ:ΒΙΡΥ9-3ΧΠ), η οποία αφορά τα ειδικά μαθήματα και τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση Φ.253/128314/Β6/2002, (ΦΕΚ 1538/ τ. Β'/ 10.12.2002).    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΜΟΝΟ της ανωτέρω Απόφασης, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»

 

Εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές του 2014

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2014, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.