"Η Ευρώπη σου, η φωνή σου": ανάδειξη ομάδας εκπροσώπησης

Μετά από κατάθεση αιτήσεων και κλήρωση, αναδείχθηκε η ομάδα που θα εκπροσωπήσει το Σχολείο μας στο πρόγραμμα "Η Ευρώπη σου, η φωνή σου".

Αλεξανδράκη Μαρία-Διαμάντω

Αλεξανδράκης Γεώργιος

Καμπανιέρη Ελένη

Παρακολουθήστε το βίντεο της προηγούμενης χρονιάς εδώ.

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.