Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΘ΄ Σύνοδος

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και  το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τονίζεται ότι, ειδικά για τη φετινή χρονιά, εισάγονται αλλαγές στη δομή του προγράμματος, που αφορούν κυρίως στη διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών», αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ενισχύεται ο ρόλος του συνδέσμου καθηγητή, ενώ παράλληλα επιχειρείται συνεργασία με άλλους φορείς. Αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.efivoi.gr. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων.

Πληροφοριακό  υλικό για τη ΙΘ΄ Σύνοδο (2013 - 2014) έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.efivoi.gr/?CMD=iliko_stirixis_ith