ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό Ρεθύμνου

H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Σκοπός είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Σύγχρονη οικογένεια (διάρκειας 50 ωρών)

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας (διάρκειας 50 ωρών)

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (διάρκειας 25 ωρών)

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (διάρκειας 25 ωρών)

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (διάρκειας 25 ωρών)

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.