Φοιτητής των Φυσικών Επιστημών για μία μέρα

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ρεθύμνου και η Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης προτίθενται να αναπτύξουν ένα Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Φοιτητής των Φυσικών Επιστημών για 1 μέρα» σε συνεργασία με Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κρήτης. Στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η βελτίωση της διδασκαλίας τους ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές στους μαθητές για σπουδές και επαγγελματική απασχόληση.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτό το Πρόγραμμα ώστε να προωθήσουμε τις Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από επιστημονική και επαγγελματική άποψη με τη γνωριμία εφαρμογών τους στην Τεχνολογία, τη Μηχανική, την Ιατρική και αλλού, τη βελτίωση της διδακτικής τους και να τις συνδέσουμε με την καθημερινή ζωή και την απασχόληση.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.