Ανάδειξη έφηβων βουλευτών 2014

Η ηλεκτρονική κλήρωση για τη ΙΘ΄ Σύνοδο του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» ανέδειξε ως πρώτο τακτικό μέλος του νομού Ρεθύμνης τη μαθήτρια του Σχολείου μας Μακριδάκη Χαρίκλεια του Χρήστου.

Συνολικά έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα 13.087 μαθητές από 1.004 σχολεία (919 σχολεία από την Ελλάδα, 64 από την Κύπρο, 21 ελληνικά σχολεία του απόδημου ελληνισμού). 

Η διαδικασία της «Βουλής των Εφήβων» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου 2014. Τους «έφηβους βουλευτές» θα απασχολήσουν θέματα σχετικά με τη σχολική ζωή, τα δικαιώματα των μαθητών και την προάσπιση και προαγωγή τους στο χώρο του σχολείου, τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, τις μαθητικές κοινότητες και γενικότερα τη λειτουργία της δημοκρατίας στην καθημερινότητα του σχολείου.

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.