Βουλή των Εφήβων 2014

Η «Βουλή των Εφήβων» φέτος κάνει «Επανεκκίνηση»:
   - παραμένει ένα πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου,
   - αλλάζει η διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών»,
   - αξιοποιούνται οι δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες,
   - επιχειρείται συνεργασία με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα νεολαίας, όπως ο Συνήγορος του Παιδιού και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Θέλεις να είσαι κι εσύ ένας «έφηβος βουλευτής» της ΙΘ’ Συνόδου του προγράμματος; Να λοιπόν τι πρέπει να κάνεις:

  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης 2014

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει την εκδήλωση «Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης» η οποία απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Λυκείου  που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το Ίδρυμα και να λάβουν πληροφορίες για τις σπουδές σε αυτό. Η εκδήλωση προγραμματίζεται για τις 31 Μαρτίου - 4 Απριλίου 2014.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης και μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος  θα παρουσιάσουν τις σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Eπίσης, θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Ίδρυμα, καθώς και  οι   επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών της Γ’ Τάξης Λυκείου στην Κρήτη, κάθε μαθητής πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του για μόνο μια πόλη και μια Σχολή σ’ αυτήν. Επίσης μπορεί να δηλώσει αν επιθυμεί να επισκεφθεί την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου ή του Ηρακλείου. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, καλούνται να το δηλώσουν στη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι και τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό Ρεθύμνου

H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Σκοπός είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Σύγχρονη οικογένεια (διάρκειας 50 ωρών)

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας (διάρκειας 50 ωρών)

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (διάρκειας 25 ωρών)

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (διάρκειας 25 ωρών)

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (διάρκειας 25 ωρών)

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΘ΄ Σύνοδος

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και  το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τονίζεται ότι, ειδικά για τη φετινή χρονιά, εισάγονται αλλαγές στη δομή του προγράμματος, που αφορούν κυρίως στη διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών», αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ενισχύεται ο ρόλος του συνδέσμου καθηγητή, ενώ παράλληλα επιχειρείται συνεργασία με άλλους φορείς. Αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.efivoi.gr. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων.

Πληροφοριακό  υλικό για τη ΙΘ΄ Σύνοδο (2013 - 2014) έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.efivoi.gr/?CMD=iliko_stirixis_ith

Δράσεις του Κέντρου Πρόληψης για μαθητές 2014

Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί δράσεις για τους μαθητές των σχολείων του Ρεθύμνου. Στόχος είναι η ενημέρωσή τους, με βιωματικές μεθόδους, για ζητήματα που τους αφορούν στην καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών.

Η συνάντηση ευαισθητοποίησης προβλέπεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες και αφορά θέματα  όπως ψυχοκοινωνικές αιτίες της εξάρτησης, η πρόληψη της χρήσης αλκοόλ, τρόποι διαχείρισης του άγχους, διαπροσωπικές σχέσεις, σεξουαλικότητα και  σεξουαλικές σχέσεις, εκφοβισμός στο χώρο του σχολείου.

Παράλληλα, μπορούν να αναπτυχθούν και άλλα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των εφήβων, μετά από αίτημα των ίδιών των μαθητών ή του σχολείου.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Πρόληψης, στα τηλέφωνα 28310-50100, 28310-20391,28310- 30830.

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.