Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΘ΄ Σύνοδος

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και  το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τονίζεται ότι, ειδικά για τη φετινή χρονιά, εισάγονται αλλαγές στη δομή του προγράμματος, που αφορούν κυρίως στη διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών», αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ενισχύεται ο ρόλος του συνδέσμου καθηγητή, ενώ παράλληλα επιχειρείται συνεργασία με άλλους φορείς. Αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.efivoi.gr. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων.

Πληροφοριακό  υλικό για τη ΙΘ΄ Σύνοδο (2013 - 2014) έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.efivoi.gr/?CMD=iliko_stirixis_ith

Δράσεις του Κέντρου Πρόληψης για μαθητές 2014

Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί δράσεις για τους μαθητές των σχολείων του Ρεθύμνου. Στόχος είναι η ενημέρωσή τους, με βιωματικές μεθόδους, για ζητήματα που τους αφορούν στην καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών.

Η συνάντηση ευαισθητοποίησης προβλέπεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες και αφορά θέματα  όπως ψυχοκοινωνικές αιτίες της εξάρτησης, η πρόληψη της χρήσης αλκοόλ, τρόποι διαχείρισης του άγχους, διαπροσωπικές σχέσεις, σεξουαλικότητα και  σεξουαλικές σχέσεις, εκφοβισμός στο χώρο του σχολείου.

Παράλληλα, μπορούν να αναπτυχθούν και άλλα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των εφήβων, μετά από αίτημα των ίδιών των μαθητών ή του σχολείου.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Πρόληψης, στα τηλέφωνα 28310-50100, 28310-20391,28310- 30830.

"Η Ευρώπη σου, η φωνή σου": ανάδειξη ομάδας εκπροσώπησης

Μετά από κατάθεση αιτήσεων και κλήρωση, αναδείχθηκε η ομάδα που θα εκπροσωπήσει το Σχολείο μας στο πρόγραμμα "Η Ευρώπη σου, η φωνή σου".

Αλεξανδράκη Μαρία-Διαμάντω

Αλεξανδράκης Γεώργιος

Καμπανιέρη Ελένη

Παρακολουθήστε το βίντεο της προηγούμενης χρονιάς εδώ.

"Η Ευρώπη σου, η φωνή σου" 2014

  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) φιλοξενεί την εκδήλωση "Η Ευρώπη σου, η φωνή σου" στις Βρυξέλλες, στις 26-28 Μαρτίου 2014. Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος, κατόπιν αιτήσεως και κληρώσεως, 28 σχολεία, ένα από καθένα από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την Ελλάδα κληρώθηκε το δικό μας Σχολείο!

Τις επόμενες μέρες θα επιλεγούν 3 μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης που θα εκπροσωπήσουν το Σχολείο μας και τη χώρα μας στις Βρυξέλλες. Οι μαθητές/μαθήτριες που θα επιλεγούν πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζονται στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Θα συνοδεύονται από έναν καθηγητή/μία καθηγήτρια. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καλύπτονται από την ΕΟΚΕ.

  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2014

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.