Πρόγραμμα στο Αϊδίνιο

Η μαθήτρια Βουτσαδάκη Κλεάνθη της Α΄ τάξης κληρώθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Youth in action με θέμα "Steal a week from the life" που θα πραγματοποιηθεί στο Αϊδίνιο της Τουρκίας από την 1η μέχρι τις 7 Απριλίου 2013.


 

Συμμετοχή μαθητών σε πρόγραμμα με θέμα «Αctive citizenship through photography».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφερειακής Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Youth In Action (http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php), σας ενημερώνουμε ότι θα συμμετέχουν 6 μαθητές ηλικίας 17-25,  συγκεκριμένα (3 αγόρια και 3 κορίτσια). Το πρόγραμμα (επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή ανά ώρα και ημέρα) θα πραγματοποιηθεί στο Αϊδίνιο (Aydin) της Τουρκίας από τις 08 Απριλίου 2013 μέχρι και τις 14 Απριλίου 2013 με θέμα «Αctive citizenship through photography».

Λεπτομέρειες

Πρόγραμμα

Συμμετοχή μαθητών σε πρόγραμμα με θέμα «Steal a week from the life».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφερειακής Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Youth In Action (http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php), σας ενημερώνουμε ότι θα συμμετέχουν 8 μαθητές ηλικίας 13-17, συγκεκριμένα 4 μαθητές ηλικίας 13-14 (2 αγόρια και 2 κορίτσια) και 4 μαθητές ηλικίας 15-17 (2 αγόρια και 2 κορίτσια). Το πρόγραμμα (επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή ανά ώρα και ημέρα) θα πραγματοποιηθεί στο Αϊδίνιο (Aydin) της Τουρκίας από τις 01 Απριλίου 2013 μέχρι και τις 07 Απριλίου 2013 με θέμα «Steal a week from the life».

Λεπτομέρειες

Πρόγραμμα

 

Masterclasses 2013

Κάθε χρόνο περίπου 5000 μαθητές Λυκείου από 23 χώρες επισκέπτονται για μια ημέρα ένα από τα 80 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων.

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (European Particle Physics Outreach Group, EPPOG) διοργανώνει τα MASTERCLASSES 2013 από 27 Φεβρουάριου  – 24 Μάρτιου 2013 όπου κάθε ημέρα θα συμμετέχουν έως έξι Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα.

Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης σε συνεργασία με τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) συντονίζει και το 2013 το ελληνικό τμήμα αυτής της διοργάνωσης. Και φέτος θα  συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, το ΕΜΠ και το ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστήμων Δημόκριτος,  τα οποία και θα επισκεφτούν οι μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών (επιπέδου Lower).

Οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους καθηγητές τους.

Διαγωνισμός Euroscola

 

Προκειμένου να προετοιμαστούν οι μαθητές που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για την ημερίδα που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, μας απεστάλη από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα υλικό που περιλαμβάνει ένα κείμενο με τίτλο «Το Δημοκρατικό Έλλειμμα» και συνδέσμους για άντληση περισσότερων πληροφοριών. Όσοι από τους μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα μελετήσουν το υλικό με τη βοήθεια των καθηγητών τους.

Τα σχετικά με την ημερομηνία και τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

 

Το δημοκρατικό έλλειμμα

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.