Φύλλα ημερολογίου για τις Ερευνητικές Εργασίες

Θα βρείτε ΕΔΩ ένα αρχείο με φύλλα ημερολογίου για τις Ερευνητικές Εργασίες της Α΄ και  Β΄ τάξης. Θα σας βηοηθήσουν να οργανώσετε τη δουλεία σας και να συντονίσετε τη λειτουργία της ομάδας. Δεν είναι απαραίτητο να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που έχετε μάθημα. Καλό είναι όμως να τα συμπληρώνετε τακτικά. Τα ομαδικά ημερολόγια θα συμπληρώνονται από τον/την γραμματέα και θα φυλάσσονται στον φάκελο της ομάδας. Το προσωπικό ημερολόγιο θα φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο καθενός/καθεμιάς. Μπορείτε να τα τροποποίησετε όπως νομίζετε εσείς έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ!

 

Ο Ήλιος

 

 

jjjj

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.