Σχολικό συμβούλιο

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ Ρεθύμνου

 

                   Πετρακάκη Αναστασία, Διευθύντρια-Πρόεδρος

                   Πετρουλάκης Γεώργιος, Υποδιευθυντής

                   Γκιούρας Νικόλαος, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Καθηγητών

                   Λιανού Σοφία, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

                   Αλεξανδράκης Μιχαήλ, Εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων

 

____________________________________________________________________________


Άρθρο 1 παρ. 2 της
υπ' αρ. 8440/24-02-2011 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 318/25-2-2011)

Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.